ĐĂNG NHẬP
Gửi GVCN 3 khối: Mời bí thư các lớp tới dự đại hội chi đoàn điểm. Địa điểm: lớp 12a8. Thời gian: 13h30 ngày thứ 7 ( 30/ 9/2017).