ĐĂNG NHẬP
Gửi gvcn 3 khối: Thông báo vận động lồng đèn tổ chức trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn :30.000/ lớp. Hạn chót : 11h30 ngày thứ 6 29/9/2017. Địa điểm : Vp Đoàn hoặc phòng y tế. Mong bí thư và gvcn nắm lịch. Đoàn trường trân trọng cảm ơn.