ĐĂNG NHẬP
gửi GVCN KHỐI 12, GVBM , GT : DANH SÁCH HỌC SINH THI RUNG CHUÔNG VẰNG.( LƯU Ý : KHỐI 11 KHÔNG ĐI THI ĐỢT NÀY)

ĐƯỢC SỰ CHỈ ĐẠO CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG. ĐOÀN TRƯỜNG XIN NGHỈ SÁNG T7 CHO CÁC EM CÓ TÊN SAU:

12A1 : NG LÊ HỮU ĐẠT - TRẦN MINH TUẤN.

12A2: NGUYỄN BẢO HIẾU - NGUYỄN TRẦN LONG VŨ.

12A3: NGUYỄN PHƯƠNG ANH - NGUYỄN TRỌNG TÍN.

12A4: GIANG LÊ PHƯƠNG DU - NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG.

12A5: THIỀU TRUNG KIÊN - NGUYỄN LỆ QUÂN.

12A6 : NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH -ĐÀO THỊ HẠNH.

12A7: TRẦN THỊ NGỌC LINH - LÊ THỊ THU HÀ.

12A8: NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM - ĐOÀN MINH ANH.

12A9: NGUYỄN VŨ BÍCH HUYỀN - NGUYỄN THANH THÚY VY.

YÊU CẦU CÁC EM CÓ TÊN TRÊN CÓ MẶT TẠI CÔNG VIÊN TĂNG NHƠN PHÚ A. 102-104 MAN THIỆN, SÁNG THỨ 7 (NGÀY HÔM NAY).

LƯU Ý : KHỐI 11 .KHÔNG ĐI THI ĐỢT NÀY. 

KÍNH MONG GVCN,GVBM, GT TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁC EM.