ĐĂNG NHẬP
KẾ HOẠCH CHÀO ĐÓN HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2023 - 2024

Kính gửi GVCN Khối 10,

Được sự chỉ đạo và đồng ý của BLĐ nhà trường, Đoàn trường xin gửi Kế hoạch chào đón học sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Quý GV xem qua KH và thực hiện.

Trân trọng.