ĐĂNG NHẬP
KẾ HOẠCH CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2019

Kính gửi GVCN, 

Được sự đồng ý của BLĐ nhà trường, Đoàn trường xin gửi kế hoạch chào mừng Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11/2019. 

Trân trọng.