ĐĂNG NHẬP
KẾ HOẠCH ĐỐI THOẠI BLĐ VỚI HỌC SINH NĂM 2022

Kính gửi, GVCN

Đoàn trường xin gửi KH Đối thoại BLĐ với Học sinh nhà trường năm học 2022 - 2023

Quý Thầy cô theo dõi và thực hiện theo kế hoạch

Nếu có thay đổi Đoàn trường sẽ thông báo sau đến quý GV

Trân trọng