ĐĂNG NHẬP
KẾ HOẠCH ĐỐI THOẠI BLĐ VỚI HỌC SINH NĂM 2023

Kính gửi GVCN, 

Đước sự chỉ đạo của BLĐ nhà trường, ĐOàn trường xin gửi KH đối thoại giữa BLĐ nhà trường với đoàn viên; học sinh năm 2023

- Thời gian: 15h00 chiều thứ tư ngày 8/11/2023

- Địa điểm: Hội trường nhà trường

- Mỗi lớp cử 3HS(1 Lớp trưởng, 1 Bí thư, 1 HS)

- Trang phục: Đồng phục nhà trường

Lưu ý: Câu hỏi đối thoại xin gửi qua Cô Nhã Quyên trước 09h00 thứ hai ngày 06/11/2023

Mọi thắc mắc nhắn tin riêng Đoàn trường giải đáp. Trân trọng.