ĐĂNG NHẬP
KẾ HOẠCH ĐỐI THOẠI BLĐ VỚI HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 - 2022

Kính gửi, quý GVCN

Thực hiện sự chỉ đạo của BLĐ nhà trường, Đoàn trường xin triển khai kế hoạch Buổi đối thoại giữa BLĐ và học sinh nhà trường năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:

+ Thời gian và Địa điểm: sẽ thông báo sau

+ Theo tình hình thực tế của nhà trường và tình hình dịch bệnh Covid-19: Gợi ý các nội dung

- Công tác tổ chức dạy và học: Nội dung kế hoạch giáo dục; thực hành, hoạt động ngoại khóa; phương pháp dạy và học; tài liệu học tập; công tác GVCN, đoàn thể; các quy chế, quy định của Nhà trường đối với học sinh;

- Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ công tác dạy và học, nghiên cứu khoa học của học sinh; 

- Những vấn đề liên quan đến môi trường sư phạm, đời sống của học sinh như: Văn hóa ứng xử trong Nhà trường, nhà gửi xe, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động ngoại khóa, vệ sinh môi trường; ATGT,….

- Những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách của người học như: Học bổng, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí, bảo hiểm y tế;

- Những vấn đề khác mà học sinh quan tâm.

Lưu ý: Các lớp nộp câu hỏi đối thoại vào trước 9h00 sáng thứ 2 ngày 03 tháng 1 năm 2022 cho Cô Nguyễn Nhã Quyên tổng hợp.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Đoàn trường. Trân trọng.