ĐĂNG NHẬP
KẾ HOẠCH DỌN DẸP VỆ SINH VÀ TRANG TRÍ CÂY XANH NĂM HỌC 2023 - 2024

Kính gửi GVCN, 

Được sự chỉ đạo của BLĐ nhà trường, Đoàn trường xin gửi kế hoạch dọn dẹp vệ sinh và trang trí cây xanh năm học 2023 - 2024.

Quý Thầy Cô xem qua và thực hiện.

Mọi thắc mắc liên hệ Đoàn trường giải đáp. Trân trọng