ĐĂNG NHẬP
KẾ HOẠCH HỌC CHÍNH TRỊ HÈ ĐẦU NĂM CHO HỌC SINH 3 KHỐI NĂM HỌC 2019 - 2020

Kính gửi, GCVN

Được sự đồng ý của Ban lãnh đạo nhà trường. Nay, Đoàn trường xin gửi kế hoạch học sính trị hè đầu năm cho học sinh năm học 2019 - 2020, với chuyên đề: "Bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt nam":

Mọi thắc mắc giải đáp liên hệ Thầy Thời - TLTN

Trân trọng.