ĐĂNG NHẬP
KẾ HOẠCH HỘI THI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020

Kính gửi quý Thầy cô GVCN,

Được sự đồng ý của BLĐ nhà trường. Nay, Đoàn trường xin gửi đến quý Thầy cô kế hoạch Hội thi Bảo vệ môi trường năm học 2019 - 2020.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Thầy Thời - TLTN

Trân trọng.