ĐĂNG NHẬP
KẾ HOẠCH HỘI THI RUNG CHUÔNG VÀNG NĂM 2019

Kính gửi quý GVCN,

Được sự đồng ý của BLĐ nhà trường, Đoàn trường cùng với Tổ Lịch Sử - GDCD tổ chức Hội thi rung chuông vàng Tìm hiểu về Lịch sử Quận 09 và Các anh hùng LLVT Quận 09. Nhất là AHLLVT Nguyễn Văn Tăng.

Thời gian: Sáng thứ hai ngày 30 tháng 09 năm 2019

Địa điểm tại Sân trường

Mỗi lớp cử 03 học sinh tham gia

Quý GVCN xem chi tiết tại kế hoạch

Trân trọng.