ĐĂNG NHẬP
KẾ HOẠCH HỘI XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Kính gửi quý GVCN,

Đoàn trường được sự đồng ý của BLĐ nhà trường tổ chức Hội Xuân Quý Mão năm 2023.

Các hoạt động tham gia, cũng như các phân công cụ thể, Quý GVCN xem qua.

Nếu có thắc mắc xin liên hệ Đoàn trường

Trân trọng.