ĐĂNG NHẬP
KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHÍNH TRỊ THÁNG 1/2- NĂM 2023, KH ĐĂNG KÝ HỌC ĐỐI TƯỢNG ĐOÀN ĐỢT 2, CHƯƠNG TRÌNH "TRÁI TIM BIỂN ĐẢO - TỔ QUỐC VIỆT NAM"

Kinh gửi GVCN,

Đoàn trường xin gửi các KH cần triển khai đến GV và HS.

Quý GV theo dõi và đôn đốc học sinh tham gia đầy đủ. 

Mọi thắc mắc xin liên hệ Đoàn trường.

Trân trọng.