ĐĂNG NHẬP
KẾ HOẠCH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2019 - 2020

Kính gửi, quý GVCN

Được sự đồng ý của BLĐ nhà trường, Đoàn trường xin gửi đến quý GVCN kế hoạch dự Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2019 - 2020 (dành cho học sinh 3 khối), như sau:

1. Thời gian: Sáng thứ bảy vào lúc 7h30 ngày 12 tháng 10 năm 2019

2. Tại Hội trường nhà trường

3. Trang phục: Áo đoàn or đồng phúc sơ mi nhà trường, đeo huy hiệu đoàn, và mang giay bata

4. Số lượng tham gia: 03 HS/lớp, trừ BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2018 - 2019.

Trân trọng.