ĐĂNG NHẬP
KẾ HOẠCH THẮP SÁNG ƯỚC MƠ TUỔI TRẺ NGUYỄN VĂN TĂNG VÀ DIỄN ĐÀN XÂY DỰNG TÌNH BẠN ĐẸP NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi quý GVCN,

Được sự đồng ý của BLĐ, Đoàn trường xin gửi KH Thắp sáng ước mơ - Tuổi trẻ Nguyễn Văn Tăng và Diễn đàn Xây dụng tình bạn đẹp - Nói không với Bạo lực học đường năm 2023.

GVCN triển khai cho HS thực hiện theo kế hoạch.

Các bộ phận có liên quan hỗ trợ thực hiện để chương trình diễn ra thành công.

Trân trọng.