ĐĂNG NHẬP
KẾ HOẠCH TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG VÀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP – ỨNG XỬ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2023 – 2024

Kính gửi, Quý GVCN

Được sự chỉ đạo của BLĐ nhà trường, Đoàn trường xin triển khai Kế Hoạch TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TĂNG VÀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP – ỨNG XỬ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2023 – 2024.

Quý GVCN theo dõi kế hoạch và triển khai tới học sinh tham gia đầy đủ. Mọi thắc mắc xin liên hệ Đoàn trường.

Trân trọng.