ĐĂNG NHẬP
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TÁI CHẾ VÀ TRỒNG CÂY TẠO MẢNG XANH TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 - 2024

Kính gửi, quý GVCN

Được sự chỉ đạo của BLĐ nhà trường, Đoàn trường xin gửi KH thực hiện chủ đề trên.

Quý GVCN triển khai đến HS tham gia và thực hiện trong việc thực hiện phong trào "Trường học xanh"

Mọi thắc mắc xin liên hệ Đoàn trường

Trân trọng.