ĐĂNG NHẬP
KẾ HOẠCH TRỒNG CÂY, TRANG TRÍ LỚP HỌC, KHU VỰC VỆ SINH HẾT NĂM HỌC 2019 - 2020

Kính gửi, Quý Thầy cô

Được sự chỉ đạo của Ban Lãnh Đạo nhà trường, Đoàn trường gửi kế hoạch trồng cây, trang trí lớp học, và khu vực lớp học hết năm học 2019 - 2020, như sau:

1. Trang trí lớp học: Mỗi lớp ít nhất có 8 chậu cây xanh.

2. Trồng cây ở các bồn cây và đất trống trong khuôn viên trường (có vị trí sơ đồ, và sẽ bốc thăm): 

- Các bồn cây: các lớp trồng thêm cây hoa và tự chăm sóc

- Đất trống: 2 hoặc 3 lớp chung 1 khu vực, lựa chọn cây cảnh và hoa cho phù hợp.

3. Khu vực làm lao động đầu năm, cũng là khu vực cho hết năm học 2019 - 2020 và thực hiện hàng tuần. Tất cả phải báo cáo lại hình ảnh gửi về cho BCH Đoàn trường.

4. 02 cây cảnh trang trí hành lang trước lớp, sẽ thông báo sau.

Trân trọng.