ĐĂNG NHẬP
KẾ HOẠCH ỦNG HỘ SÁCH chương trình “Sách trao tay – Cầu nối yêu thương” lần thứ 13, năm 2021

Kính gửi GVCN,

Được sự chỉ đạo của BLĐ nhà trường, Đoàn trường phối hợp Thư viện triển khai Kế hoạch của Sở về việc ủng hộ sách chương trình “Sách trao tay – Cầu nối yêu thương” lần thứ 13, năm 2021.

Trân trọng.