ĐĂNG NHẬP
KẾ HOẠCH XUÂN NHÂM DẦN 2022 VÀ PHÂN CÔNG KHU VỰC VỆ SINH VÀ TRANG TRÍ MAI ĐÀO.

Kính gửi quý GVCN,

Được sự chỉ đạo của BLĐ nhà trường, Đoàn trường xin gửi quý GVCN kế hoạch Xuân Nhâm Dần 2022, phân công làm mai đào, khu vực làm vệ sinh và danh sách học sinh khó khăn nhận học bổng Xuân.

Quý Thầy cô xem qua, nếu có ý kiến xin liên hệ Đoàn trường.

Trân trọng.