ĐĂNG NHẬP
KH HỘI XUÂN 2024 VÀ KH NGÀY9.1 NĂM 2024

Kính gửi, GVCN

Được sự đồng ý của BLĐ nhà trường. Đoàn trường xin gửi 02 Kế hoạch đến GVCN và các lớp: Kế hoạch tổ chức Hội xuân 2024 và Kế hoạch tổ chức ngày 9/1 năm 2024.

Quý Thầy cô theo dõi và đôn đốc Học sinh tham gia thực hiện.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Đoàn trường,

Trân trọng.