ĐĂNG NHẬP
Kính gửi GVCN Khối 12: VỀ VIỆC THU ĐOÀN PHÍ NĂM HỌC 2018 - 2019

Kính gửi quý thầy cô GVCN khối 12 năm học 2018 - 2019, về việc thu hộ đoàn phí cho Đoàn trường,

Do việc làm hồ sơ Đoàn  có sự chậm trễ cũng như sự trục trặc về bàn giao của TLTN cũ và TLTN mới, nên dẫn đến việc thu đoàn phí năm học 2018 - 2019 có sự chậm trễ. Mong quý thầy cô thông cảm và thu hộ dùm cho Đoàn trường.

Đầu năm, Cô Nga đã thu đoàn phí đoàn viên cũ của các lớp 12A2, 12A3, 12A7, 12A8. Các lớp nào đoàn viên cũ chưa đóng đầu năm cộng với đoàn viên mới thì sẽ tiếp tục thu theo đúng Điều lê Đoàn.

Đoàn phí: 24.000đ/Đoàn viên/năm

Sau khi hoàn thành thành đoàn phí, Đoàn trường sẽ gửi trả lại Hồ sơ đoàn sớm nhất đến ngày 28 tháng 06 năm 2019.

Đoàn trường xin gửi danh sách đoàn viên các lớp. khối 12. Mọi thắc mắc xin liên hệ Thầy Thời - TLTN. 

Trân trọng