ĐĂNG NHẬP
Phân công khu vực lao động đầu năm 2019 2020

Kính gửi, quý Thầy cô GVCN

Dựa theo kế hoạch lao động của Ban Lãnh Đạo, Đoàn trường gửi bảng phân công khu vực lao động đầu năm học 2019 - 2020. 

Sau khi hoàn thành, Đoàn trường đi ghi nhận kết quả của từng lớp.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Thầy Thời - TLTN

Trân trọng.