ĐĂNG NHẬP
TB: Gửi GVCN 3 khối. Lịch học Đoàn: khối 10 và lớp 11a1.11a3.11a6 học 8h sáng thứ 7( 22.9). Các lớp còn lại 13h30 chiều thứ 7(22.9). Nhờ GVCN thông tin tới các em. Trân trọng.