ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO: DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA HỘI TRẠI 9/1 CỦA SỞ NĂM 2023

Kính gửi GVCN,

Được sự chỉ đạo và cho phép của BLĐ nhà trường, Đoàn trường xin gửi danh sách tham gia Hội trại 9/1 của Sở năm 2023 với nội dung như sau:

  • Thời gian tập trung tại Trường THPT Nguyễn Văn Tăng: Từ 05h40 – 6h00 di chuyển qua THPT Thủ Đức. Hoạt động đến 20h00 về lại trường ngày 07/01/2023 (Thứ 7)
  • Địa điểm: Trường THPT Thủ Đức
  • Trang phục: Đồng phục thể dục nhà trường, giày bata. Xe trường 
  • GVPT: Thầy Nguyễn Hữu Thời – SĐT: 0988.284.189

Kính nhờ GVCN nhắc HS có tên trong danh sách tham gia đầy đủ và thông báo đến PHHS nắm tình hình 

Trân trọng.