ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO BCH ĐOÀN TRƯỜNG VÀ ĐD BÍ THƯ LỚP THAM GIA TẬP HUẤN NĂM 2020

Kính gửi, GVCN

Đoàn Trường xin gửi GVCN danh sách tham gia tập huấn BCH Đoàn trường và đại diện bí thư lớp năm 2020

Thời gian: 7h00 - 11h30 ngày 15 tháng 11 năm 2020 (Sáng CN)

Địa điểm: THPT Nguyễn Huệ

Trang phục: Áo đoàn, hoặc áo Hoa phương đỏ, giày bata hoặc quai hậu, quần đen sẫm màu.

Kính nhờ GVCN thông tin cho PHHS để biết

Trân trọng.