ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 12 - ĐỢT 1

Kính gửi 3 khối trưởng,  và quý GVCN:

1. Mỗi lớp ủng hộ 200.000đ bao gồm tiền học bổng hs nghèo cấp quận và tiền biển đảo của hội trại 9/1. Các lớp giới thiệu hs khó khăn về Đoàn trường xét để em đó được nhận. Hạn chót là trc ngày 6/12/2019                 

2. Kế hoạch đối thoại BGH với Hs. Mỗi lớp cử 4 em (2 cán bộ lớp, 1 cán bộ đoàn,1 em hs).

Thời gian. 15h ngày 11/12/2019 tại hội trường. Trang phục đồng phục nhà trường

 Lưu ý: các lớp gửi câu hỏi thắc mắc những vấn đề trong nhà trường của hs về cho đoàn trường trước ngày 6/12/2019.                

3 .Thu gom ve chai gây quỹ và đổi cây xanh. Mỗi e hs là 3kg. Gv trong CĐGV là 4kg. (Đoàn trường sẽ thông báo cụ thể hơn về việc quy đổi)

Đợt 1 nộp tại chiều thứ 6 lúc 15h ngày 30/12.

Đợt 2 nộp chiều thứ 6 lúc 15h ngày 13/02/2020.

Đợt 3 chiều thứ 4 lúc 15h ngày 01/04/2020. Phía sau văn phòng đoàn.                                                        

4. Sáng chủ nhật ngày 8/12/2019, nhà trường đăng cai Hội thi nhảy flashmob cấp quận. Mỗi lớp cử 15hs tham gia cổ vũ. Đồng phục học sinh. Lớp 11a7 là công tác hậu cần. Các thầy cô trong CĐGV hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn quý GVCN và Hs các lớp.