ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO CÁC TIẾT MỤC NHẢY VÀO CHUNG KẾT 20/11/2020

Kính gửi, GVCN

Đoàn trường xin thông báo các tiết mục nhảy vào vòng chung kết Chào mừng Nhà giáo Việt nam 20/11/2020: 12A5, 12A6, 12A9, 12A10

Liên quân 11A1+11A2, 11A3 +11A6, 11A7+11A8

10A5 và 10A7

Thời gian chung kết: 13h15 chiều thứ 4 ngày 18 tháng 11 năm 2020 tại Hội trường. 

Lưu ý: Các lớp tập luyện thêm để có tiết mục hoàn chỉnh, KHÔNG được thêm bài hay chỉnh sửa quá nhiều với bài sơ loại. 

           Mỗi tiết mục không quá 5 phút, lớp nào quá sẽ bị trừ 50% sổ điểm tổng, hoặc sẽ hủy kết quả.

           Các lớp tự chuẩn bị và chịu trách nhiệm về trang phục, dụng cụ (Nhất là sử dụng cờ Tổ quốc). TUYỆT ĐỐI KHÔNG sử dụng bột màu, các vật dễ gây cháy nổ.

           Chấp hành theo sự quy định và sắp xếp các tiết mục của BTC. 

Các lớp không tuân thủ, BTC sẽ tùy theo trường hợp sẽ xử lý. 

Trân trọng.