ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO CÁC TIẾT MỤC VÀO VÒNG CHUNG KẾT CHÀO MỪNG 20/11 NĂM 2020

Kính gửi GVCN,

Đoàn trường thông báo các tiết mục Hát - Múa vào vòng chung kết Chào mừng 20/11/2020, các lớp tập luyện thêm để có tiết mục xuất sắc.

1. Thời gian: 13h15 chiều thứ tư ngày 18 tháng 11 năm 2020

2. Địa điểm tại Hội trường

3. Lớp có tiết mục vào vòng chung kết cử 10 em học sinh cỗ vũ.

4. Các lớp tự chuẩn bị và tự chịu trách nhiệm trang phục phù hợp . Đồng thời, KHÔNG sử dụng các loại bột màu, bột mì,...Đặc biết, đúng thời gian quy định và sự sắp xếp của BTC.

Trân trọng.