ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO DỌN DẸP VỆ SINH ĐỢT 2

Đoàn trường xin thông báo nhắc nhở và nhờ GVCN về việc dọn dẹp vệ sinh đợt 2 theo kế hoạch.

Thời gian: Chiều thứ tư (2/1/2019) hoặc chiều thứ 5 và thứ 6 tuần này (GVCN linh hoạt thời gian)

Phân công: Khối 10 và Khối 11 (như bảng phân công đợt 1)

Cá lớp tự chuẩn bị dụng cụ để dọn vệ sinh

Trân trọng.