ĐĂNG NHẬP
thông báo gửi: GVCN KHỐI 11, 12 : Lịch thi rung chuông vàng

Gửi gvcn khối 11, 12. Nộp danh sách học sinh khá, giỏi đi thi "Rung chuông vàng".

Khối 11: 1 học sinh/ lớp

Khối 12: 2 học sinh/ lớp

Thời gian tập trung thi  : 6h45 sáng thứ 7( 30/9/2017).

Địa điểm : Công viên thanh niên Tăng Nhơn Phú A

( 104, kp1, phường Tăng nhơn phú A, quận 9).

Trang phục : áo đoàn Thanh niên.

Phương tiện: tự túc

Ghi chú :

Lớp nào chưa nộp danh sách vui lòng nộp gấp.

Học sinh đi thi giờ ra chơi thứ 6 xuống phòng đoàn để phân công nhiệm vụ)

Phần này: nội dung này sẽ tính điểm đoàn cho tuần 8.

 Kính mong gvcn và bí thư các lớp nắm lịch để thực hiện đúng thời gian.

 Trân trọng cảm ơn!.