ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO HỌC LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐOÀN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

Kính gửi quý GVCN,

Đoàn trường xin thông báo lớp đối tượng đoàn đợt 2 năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Thời gian học: 13h15 chiều thứ tư ngày 28 tháng 04 năm 2021

2. Địa điểm: Hội trường nhà trường

3. Trang phục và dụng cụ: Đồng phục nhà trường, đem tập bút ghi chép.

4. Danh sách đính kèm. Lớp nào bổ sung thêm vui nộp danh sách về Đoàn trường.

Trân trọng