ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀO VÒNG CHUNG KẾT HÁT MÚA CÁCH MẠNG

Chúc mừng các lớp sau đây vào vòng chung kết Phần thi Hát múa cách mạng:

10A5 và 11A5  (bạn hát phải diễn với đội múa cho đều)

10A3 (Xem lại đồ diễn cho phù hợp với bài múa, Nam cần mạnh mẽ dứt khoát)

12A5 , 10A2,12A1,(tập lại cho nhuần nhuyễn và tươi lên)

11A4 (Hát đôi cần có sự giao lưu với nhau, và có minh họa càng tốt),

11A1 (nên thêm phụ họa)

1. Thời gian chung kết: lúc 7h15 thứ bảy ngày 23 tháng 03 năm 2019.

2. Địa điểm: Hội trường

3. Mỗi lớp có tiết mục vào chung kết ít nhất có 10 em học sinh tham gia cổ vũ.

Trân trọng.