ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀO VÒNG CHUNG KẾT NHẢY FLASHMOB

Chúc mừng các lớp sau đây vào vòng chung kết nhảy Flashmob năm 2019:

Lớp 10A4: cắt bớt nhạc đúng yêu cầu: 4phút

Lớp 11A6, 11A8, 10A2: Tập lại động tác và đội hình

Lớp 11A10: thêm 1 bài nhạc nhảy cho đủ thời gian quy định.

Lớp 11A2: sắp xếp lại đội hình cho phù hợp.

Lớp 12A5, 12A3: tập lại động tác và đoạn kết

Lớp 12A6: động tác cần dứt khoát.

1. Thời gian chung kết: lúc 7h15 thứ bảy ngày 23 tháng 03 năm 2019.

2. Địa điểm: Hội trường

3. Mỗi lớp có tiết mục vào chung kết ít nhất có 10 em học sinh tham gia cổ vũ.

Trân trọng.