ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO NỘP NHẠC THI VĂN NGHỆ 20/11

Kính gửi, GVCN

Đoàn trường xin thông tin lại  đến Quý GVCN, về việc nộp nhạc sơ loại văn nghệ chào mừng 20/11 như sau:

1. Thời gian: Hạn chót gửi nhạc là trước 11h thứ 7 ngày 09 tháng 11 năm 2019

2. Qua mail: nguyenhuuthoi.nvt@gmail.com

Nếu quá hạn Đoàn trường sẽ tính điểm thi đua lớp. 

Trân trọng.