ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM THÁNG 10 NĂM 2019 - Đoàn viên, học sinh

Kính gửi, Quý GVCN

Được sự đồng ý của BLĐ nhà trường, Đoàn trường xin thông báo sinh hoạt chủ điểm dành cho đoàn viên học sinh năm 2019 như sau: 

Thời gian: 13giờ 15 chiều thứ 4  ngày 30 tháng 10 năm 2019

 Đia điểm: Hội trường THPT Nguyễn Văn Tăng.

- Lực lượng tham gia:

                   + Khối 10 và Khối 12 cử 3 em học sinh tham gia.

                   + Khối 11 cử 1 em học sinh tham gia

- Trang phục: Sơ mi nhà trường, đeo huy hiệu đoàn, mang giày bata.

- Nội dung sinh hoạt: Cuộc đời và tấm gương hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vĩ đại của đồng chí Lý Tự Trọng, Các đoàn viên tiêu biểu và tấm gương anh hùng trẻ tuổi,.....

Trân trọng.