ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO SƠ LOẠI HỘI THI CÁN BỘ ĐOÀN XUẤT SẮC LẦN 1 NĂM 2019

Kính gửi quý GVCN, 

Đoàn trường gửi danh sách thí sinh tham gia Hội thi Cán bộ Đoàn xuất sắc lần 1 năm 2019, Vòng sơ loại thi trắc nghiệm kiến thức.

Thời gian: 13h00 thứ tư ngày 04 tháng 09 năm 2019

Địa điểm: Phòng 008 dãy C

Kính mog quý GVCN nhắc nhở học sinh tham gia đầy đủ và đúng thời gian.

Trân trọng.