ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN BÊN THÀNH ĐOÀN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC NĂM 2021

Kính gửi, Quý GVCN

Nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để cán bộ Đoàn thực hiện tốt các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học trong năm học,. Nay Đoàn trường gửi danh sách và nội dung tập huấn như sau:

  • Thời gian: 8h00 – 20h00 ngày 16/10/2021 (thứ bảy)
  • Hình thức: trực tuyến thông qua phần mềm Microsoft Teams
  • Trang phục: Áo đoàn thanh niên, áo hoa phương đỏ, ăn mặc lịch sự
  • Danh sách tham gia:
Trần Thị Ngọc Trâm - 12A3
Ngụy Ngọc Bảo Trâm - 12A1
Nguyễn Hoàng Thúy Vi - 11A4
Bùi Văn Huy - 11A3
Nguyễn Châu Anh - 11A3

 Kính mong GVCN nhắc nhở các em có tên trên tham gia đúng thời gian và đạt hiệu quả. Mọi thắc mắc liên hệ về Đoàn trường.

Trân trọng