ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 - 2022

Kính gửi Quý GVCN,

Thực hiện theo kế hoạch số 14 tổ chức Đại hội Đoàn trường và được sự đồng ý của BLĐ nhà trường, Đoàn trường xin thông báo thời gian tổ chức đại hội như sau:

1. Vào lúc 7h00 Sáng thứ bảy ngày 2 tháng 4 năm 2022

2. Tại Hội trường nhà trường

3. Danh sách tham gia đính kèm

Lưu ý: Nam sơ mi trường, nữ áo dài, mang giày theo đúng quy định

Xin nhờ GVCN nhắc nhở các em có tên trong danh sách tham gia đúng giờ. Mọi phát sinh xin liên hệ Đoàn trường giải đáp.

Trân trọng.