ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY 8/3 NĂM 2024

Kính gửi GVCN,

Đoàn trường xin thông báo các hoạt động chào mừng ngày 8/3 năm 2024 như sau:

1. Thi cắm hoa tươi: Tiết 2 chiều thứ 4 ngày 6/3/2024, 2HS nam, tại sảnh C.

2. Thi trang trí nón lá: 2 sản phẩm, trang trí ở nhà nộp cho Đoàn trường trước 9h00 ngày 5/3/2024

Mọi thắc mắc xin liên hệ Đoàn trường, Trân trọng.