ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO tham gia cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Kính gửi GVCN các lớp,

Thực hiện sự chỉ đạo của BLĐ nhà trường, Đoàn trường xin triển khai tham gia cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021. Quý GVCN nhắc nhở, động viên học sinh lớp mình tham gia 100%. Cụ thể như sau:

- Thí sinh đăng ký tài khoản và tham gia làm bài trực tuyến tại trang web cuộc thi: hocvalamtheobac.vn. Các bạn học sinh thuộc Bảng A: Dành cho học sinh phổ thông, đăng ký và điền thông tin rồi sau đó mới đăng nhập. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia cuộc thi.

- Tuần 1: Từ 10h00 ngày 10/09/2021 đến 22h00 ngày 19/09/2021

- Tuần 2: Từ 9h00 ngày 27/09/2021 đến 22h00 ngày 03/10/2021

- Tuần 3: Từ 9h00 ngày 11/10/2021 đến 22h00 ngày 17/10/2021

- Tuần 4: Từ 9h00 ngày 25/10/2021 đến 22h00 ngày 31/10/2021

- Bí thư lớp báo cáo số lượng tham gia cho Đoàn trường sau ngày thi cuối để báo cáo cấp trên.

Trân trọng.