ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO THAM GIA NGÀY HỘI VĂN HOÁ ĐỌC QUẬN 9 NĂM 2020

Kính gửi GVCN,

Đoàn trường xin thông báo về việc tham gia Ngày hội văn hoá đọc Quận 9 năm 2020:

Thời gian: Từ 7h đến 10h sáng chủ nhật ngày 22 tháng 11 năm 2020.

Địa điểm: Nhà thiếu nhi Quận 9

Lực lượng tham gia: BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2020 - 2021

Trang phục: Đồng phục trường hoặc áo thanh niên

Kính mong GVCN thông tin về PH nắm tình hình.

Trân trọng