ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO THAM GIA SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM THÁNG 10 NĂM 2021

Kính gửi GVCN,

Được sự chỉ đạo của BLĐ nhà trường, Đoàn trường xin thông báo tham gia sinh hoạt chủ điểm tháng 10 năm 2021 chủ đề: “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với công tác phòng, chống đại dịch COVID-19_ Nhận thức và hành động” như sau:

  1. Đối tượng tham gia: BCH Đoàn trường, Bí thư lớp, Mỗi lớp cử thêm 5 đoàn viên (học sinh) tham gia.
  2. Thời gian sinh hoạt: 09h30 ngày 17/10/2021 (Sáng CN)
  3. Địa điểm - phương thức sinh hoạt: Sinh hoạt trực tuyến qua Google Meet (Link sẽ thông báo qua tin nhắn)
  4. Trang phục: Áo đoàn, đồng phục trường.

 Kính nhờ GVCN nhắc nhở Bí thư lớp và cử thêm 5 học sinh tham gia đúng thời gian.Vì tính chất quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị đầu năm. Mọi thắc mắc xin vui lòng về Đoàn trường.

Trân trọng