ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG NGÀY 26/3

Kính gửi Quý Thầy cô, thời gian các hoạt động của ngày 26/03 như sau:

1. Chiều thứ tư ngày 13/03/2019, tập trung lúc 13h00, tại Sảnh sân khấu: Thi sơ loại Nét đẹp học đường. Thời trang tự do, lịch sử, phù hợp với lứa tuổi.

Đồng thời, dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài trường (theo sự phân công sau)

2. Hạn chót nộp nhạc nhảy và nhạc cách mạng: trước 11h thứ sáu ngày 15/03 qua mail Thầy Thời: nguyenhuuthoi.nvt@gmail.com

3. Bốc thăm thứ tự dự thi các lớp vào giờ chơi sáng thứ sáu ngày 15/03 tại Văn phòng Đoàn và nộp danh sách xét Học sinh tiêu biêu và học sinh tích cực.

4. Từ thứ 2 đến thứ 5 (18/03 - 21/03/2019): diễn ra vòng loại nhảy flashmob vào các giờ ra chơi.

5. Chiều thứ 4 ngày 20/03/2019, tập trung lúc 13h00 tại Hội trường : Vòng sơ loại hát múa nhạc cách mạng.

Trân trọng.