ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ THỨ TỰ THI NHẢY FLASHMOB VÀ HÁT MÚA CÁCH MẠNG

Kính gửi Quý Thầy cô, thứ tự dự thi nhảy flashmob và hát múa cách mạng.

1. Thời gian thi NHẢY: bắt đầu vào giờ ra chơi sáng thứ 2 ngày 18 tháng 03 năm 2019.

2. Thời gian thi HÁT MÚA CÁCH MẠNG: tập trung lúc 13h15 thứ tư ngày 20 tháng 03 năm 2019 tại Hội trường.

3. Các lớp nhanh chóng nộp nhạc trong ngày hôm nay qua mail Thầy Thời: nguyenhuuthoi.nvt@gmail.com

Lưu ý: Các lớp thực hiện đúng thời gian, để không ảnh hưởng đến công việc chung.

Trân trọng.