ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO THỨ TỰ DỰ THI VÒNG CHUNG KẾT VĂN NGHỆ 26/03/2019

Kính gửi, quý Thầy cô, đây là danh sách thứ tự các lớp vào vòng chung kết Văn nghệ 26/03/2019

1. Thời gian: sáng thứ 7 vào lúc 7h15 ngày 23 tháng 03 năm 2019

2. Địa điểm: Hội trường

3. Các lớp tập trung đúng giờ và địa điểm. Nếu lớp nào BTC điểm danh quá 3 lần coi như bị loại. Các lớp tham gia (trừ khối 12) cử 10 em học sinh cổ vũ và suốt chương trình.

Trân trọng