ĐĂNG NHẬP
Thông báo tiết mục diễn vào sáng thứ 2 ngày 25.3.2019

Kính gửi quý thầy cô, các lớp sau đây được diễn vào sáng thứ 2 ngày 25.3.2019

1. Lớp 12a6, 10a5, 10a3, múa 10a2, 11a8, 11a6, nhảy 12a5

2. Các lớp tập luyện cho bài diễn và chỉnh chu trang phục

3. Nộp tất cả nhạc qua mail: nguyenhuuthoi.nvt@gmail.com

Trân trọng