ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO TRỒNG CÂY VÀ PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo nhà trường,

Kính gửi, GVCN 02 nội dung sau:

1. Về việc lao động trong và ngoài nhà trường sẽ thực hiện thường xuyên theo tuần và theo phân công. GVCN chủ động thời gian dọn dẹp và chụp hình minh chứng dùm cho Đoàn trường.

2. Về việc trồng cây, hoa vào các bồn trong khuôn viên nhà trường. Sáng thứ 02 ngày 08 tháng 04 năm 2019, GVCN sẽ bốc thăm vị trí bồn mình trồng và chăm sóc.

Quý GVCN theo dõi trong kế hoạch để thực hiện đầy đủ và đúng thời gian.

Trân trọng