ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO VỀ TẠO MẢNG XANH TRƯỚC HÀNH LANG CÁC LỚP NĂM 2021

Kính gửi quý GVCN,

Được sự chỉ đạo của BLĐ nhà trường, Đoàn trường xin phát động hoạt động tạo mảng xanh trước hành lang các lớp nhằm Chào mừng 100 ngày thành lập Thành Phố Thủ Đức:

Thời gian: hoàn thành trước 09/05/2021

- Các lớp tự chuẩn bị chậu cây xanh dạng cây leo (trầu bà,Cúc tần ấn độ…) trang trí phù hợp trước hành lang lớp. Và không được ảnh hưởng đến cơ sở vật chất nhà trường (khoan, đóng đinh,…)

- Hình thức:

  • Các lớp tự trang bị, chăm sóc và tự bảo quản các cây xanh của lớp.
  • Lớp nào trang trí đẹp, bố cục hợp lý, và cây xanh tươi (kể cả cây ngoài hành lang) sẽ được cộng thi đua hàng tuần và tuyên dương trước cờ. Và ngược lại

Mọi thắc mắc xin liên hệ Đoàn trường. Trân trọng.